2014. április 24., csütörtök

Világítástechnika – múlt, jelen, jövő

A világítás talán a legősibb alkalmazott tudomány. A fénykeltés évezredeken át valamilyen szilárd, folyékony vagy légnemű halmazállapotú tüzelőanyag elégetésével járt együtt, és a fejlődő világ nagy részében mind a mai napig a láng jelenti az egyedüli fényforrást. Még a villamos elven működő fényforrások felfedezése után is évtizedek teltek el, mire a gáz- és a villamos világítás versenye az utóbbi javára dőlt el. Érdekes adalék, hogy az ország fővárosának vezetése is a gázvilágításban látta a jövőt, így az első elektromos árammal működő utcai lámpákat Budapesttől távol eső városokban, Temesváron (1884), illetve a mai Magyarország területét tekintve Mátészalkán (1888) szerelték fel. Nem kis büszkeséggel emlékezhetünk arra, hogy a temesvári világítás egyike volt a világ első villamos üzemű utcai világításainak.

Az ívlámpától a kompakt fénycsövekig

A villamos világítás megjelenését sokan – tévesen – Edison nevével kötik össze. Az elektromos fénykeltés fizikai hátterét sokáig kétféle jelenség adta: az elektródák között létrejövő villamos ívkisülés, illetve az áram hőhatása által felizzított vezető hőmérsékleti sugárzása. Az első jelenségből a kisülőlámpák, a másodikból az izzólámpák családja fejlődött ki. A világításra használt első villamos fényforrás az ívlámpa volt, amely azonban erős fénye miatt csak szabadtéren vagy nagy csarnokokban volt használható. A fényforrás fejlesztésében a magyar Ganz gyár is részt vett. A gyakorlati alkalmazás egyik legnagyobb problémája ugyanis az volt, hogy a szénelektródok leégésétől függetlenül állandó távolságot kellett tartani közöttük. A Zipernowsky Károly által kifejlesztett szabályozó berendezés a feszültség rákapcsolásakor önműködően összeérintette a szénrudakat, és azután stabilizálta a széthúzással létrehozott ívet. A villamos világítás szélesebb körű elterjedéséhez arra volt szükség, hogy az erős fényű és nehézkesen kezelhető ívlámpák helyett kisebb teljesítményű, és könnyen használható fényforrások készüljenek. Hosszú évtizedeken át Edison találmánya, az 1880-ban szabadalmaztatott izzólámpa jelentette a megoldást.

Az eredetileg szénszállal készült izzólámpát Magyarországon is sok vállalkozás elkezdte gyártani, de a versenyben csak a tömeggyártásra berendezkedett cégek tudtak talpon maradni. Közülük az Egyesült Villamossági Rt. emelkedett ki. Az izzólámpák fejlesztésében új fejezetet nyitott az a felismerés, hogy szén helyett nagy olvadáspontú fémekből is kialakítható az izzószál. Fém izzószálat először tantálból, majd ozmiumból sikerült előállítani, de a tömeges felhasználást gátolta e ritka fémek magas ára. A volfrám nagyobb mennyiségben fordul elő a természetben, és olvadáspontja is magasabb, ami nagyobb hőmérsékleten izzó és ezért fényesebb izzószál kialakítását tette lehetővé. Sajnos a volfrám meglehetősen rideg fém, keménysége miatt nehéz volt belőle vékony szálat előállítani. A világon elsőként Just Sándornak és Hanaman Ferencnek sikerült 1906-ban volfrámszálas izzólámpát előállítaniuk úgy, hogy szénszálra volfrámkloridból fémes volfrámot csapattak ki, majd a szénszálat elégették. Az ekkor már Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt. néven működő újpesti gyár azonnal megvásárolta a szabadalmat és a feltalálók közreműködésével megkezdte a volfrámlámpa gyártási eljárásának kikísérletezését.

Közben az amerikai General Electric Co. laboratóriumában Coolidge eljárásával 1908-ban sikerült húzott volfrámszálat előállítani, ami forradalmasította az izzólámpák gyártását. Az Egyesült Izzó elég gyorsan megszerezte a gyártási jogot, és 1909-ben a volfrám angol (tungsten) és német (Wolfram) nevét összevonva bevezette a Tungsram márkanevet, majd 1913-tól teljesen áttért a húzott volfrámszálas lámpák gyártására. A szálhúzás technológiáját Perczel Aladár dolgozta ki. Az Egyesült Izzó fejlődésében jelentős szerepe volt a kezdeti korszakban Pintér József műszaki igazgatónak, később pedig az izzólámpagyártást, majd az egész gyárat irányító Aschner Lipótnak. Az ő előrelátásukat mutatja, hogy már 1918-ban kutatólaboratóriumot kívántak létrehozni a gyáron belül. Ennek vezetésére Hanaman Ferencet, a volfrámlámpa egyik feltalálóját szemelték ki, de az első világháború időszakában őt nem sikerült a katonai szolgálat alól mentesíteni. Végül 1921-ben alakult meg a Kutató Laboratórium, a korábbi műegyetemi tanár, Pfeifer Ignác vezetésével. A laboratórium kiemelkedő munkatársai közé tartozott Bródy Imre és Selényi Pál, később a vezetést Bay Zoltán vette át.  


A laboratórium eredményei közül kiemelkedik az alaktartó volfrámszál és a kriptonlámpa kifejlesztése. Az izzólámpában belógásmentes, tehát izzó állapotban is alaktartó szálat célszerű használni, azonban a közönséges volfrámhuzal a saját súlya alatt meghajlik. Adalékokkal sikerült elérni, hogy a volfrámszálban az átmérővel közel azonos méretű kristályok helyett ennél 20–100-szor hosszabbak képződjenek. Az ilyen anyagból készült kettős spirálú izzószál az 1000 órás üzemidő alatt megtartja eredeti alakját. Ezt a célt az Amerikában dolgozó, magyar származású Pácz Aladár kezdeti eredményei után Tury Pál, Tarján György és Millner Tivadar  valósították meg az 1920-as évek közepén. A nagy kristályos anyagot GK-volfrámnak nevezték el a német elnevezés (Gross-Kristall) alapján. 1. kép. Korabeli volfrámlámpa hirdetés

A kriptonlámpa kifejlesztése Bródy Imre nevéhez fűződik. Megállapította, hogy az izzószál körül képződő volfrámgőz molekulái a termikus diffúzió hatására annál lassabban távolodnak el, minél nagyobb a körülöttük levő töltőgáz atom-, illetve molekulasúlya. A nemesgázok családjába tartozó kripton alkalmazásával sikerült egyrészt megjavítania lámpa fényhasznosítását, másrészt csökkenteni a bura térfogatát. A legnagyobb gondot a kriptongáz beszerzése jelentette, a csillagászati összegekbe kerülő gázból Bródynak mindössze 0,5 liter állt a rendelkezésére. Az első hat kísérleti lámpa 1931-ben ennek ellenére fényesen igazolta a várakozást. A gyártás megindításához azonban szükséges volt a kriptongáz üzemi méretekben történő előállítása. Mivel az ajánlattételre felkért cégek ezt megoldhatatlannak tartották, végül az Egyesült Izzó maga létesített Ajkán kriptongyárat.

Az izzólámpák fejlődésének jelenlegi csúcsát a halogénlámpák jelentik. Nagyon leegyszerűsítve, a lámpa burájába zárt halogénatomok kölcsönhatásba lépnek az izzószálról elpárolgó volfrámatomokkal, majd egy körfolyamat eredményeként az így keletkezett volfrámhalogenidek a szál legmelegebb pontján disszociálnak, visszaszállítva így a volfrám atomokat arra a helyre, ahol a szál a legvékonyabb. Ezzel a módszerrel az izzólámpa szinte minden műszaki jellemzője javul: a magasabb hőmérsékletre felizzítható szál fehérebb fényt ad, javul a fényhasznosítás, csökkenthető a bura térfogata, és nő az élettartam. Bár az első szabadalmak már az 1930-as években megszülettek, a piacérett halogénlámpák megjelenésére egészen 1959-ig várni kellett.

Az elmúlt néhány év a mintegy 130 éves fejlődést megélt izzólámpák pályafutásának a végét jelentette. A világ számos országa - beleértve az Európai Unió országait, közöttük Magyarországgal - az izzólámpák forgalmazásának fokozatos megszüntetése mellett döntött. A világítástechnika történetében ez az első eset, hogy egy gyártmánycsalád kihalása nem a piaci követelmények változása, az eladhatóság csökkenésének következménye volt, hanem erre politikai döntés eredményeként került sor. A halogénlámpákra a korlátozás nem terjedt ki, ezek a megtűrt kategóriában maradtak. Jelenleg is folynak olyan kísérletek, hogy az izzólámpák burájára felvitt, a fénysugarakat áteresztő, de a hősugarakat visszaverő bevonat segítségével csökkentsék a fényforrás hőveszteségét, javítva ezzel a fényhasznosítást. Ilyen elven alapuló fényforrások azonban még nem kerültek kereskedelmi forgalomba.

Közben a kisülőlámpák fejlesztésével foglalkozó kutatók sem tétlenkedtek. A főképpen beltéri világításokhoz használt fénycső megalkotójának a General Electric munkatársát,  George Inmant tekintik, az első fénycsöveket és fénycsöves lámpatesteket az 1939-es New York-i világkiállításon mutatták be. Az 1973-as olajválság érlelte meg azt a gondolatot, hogy a hosszú, egyenes alakja miatt jobbára csak ipari világításokhoz használt fénycsőnek elkészítsék a kisebb méretű, „összehajtogatott” kompakt változatát, ami már a lakások világításában is használhatónak bizonyult.

A külső terek megvilágítása a legfeljebb néhányszor 10 W teljesítményű fényforrások helyett nagyobb fényáramú lámpák kifejlesztését igényelte. Ezt az igényt elégítették ki a nagynyomású fényforrások, kezdetben a higanylámpa. Ezt a fényforrást Magyarországon ma már csak elenyésző mennyiségben használják, és napirenden van a forgalmazásuknak az izzólámpákhoz hasonló módon történő megszüntetése. A higany helyett a nátrium alkalmazása ugrásszerű javulást hozott a fényhasznosításban. A nagy nyomás és a fém agresszív kémhatása miatt már a higanylámpák sem kerülhettek közönséges üvegburába, erre a célra kvarcüveget alkalmaztak. A nátrium még a higanynál is jobban megtámadja a fényforrás buráját, ezért különleges alumíniumoxid kerámia anyagot kellett kifejleszteni erre a célra. Az első nátriumlámpákat az 1930-as években a Philips cég hozta forgalomba. 

A nagynyomású nátriumlámpa mellett megjelent a fénycsőhöz hasonló kisnyomású változat is, ennek monokromatikus sárga fényében azonban a színeket egyáltalán nem lehet észlelni. Ez a tulajdonság rendkívüli mértékben korlátozza a lámpa felhasználhatóságát. A nagynyomású nátriumlámpa fénye is sárga, a fényforrás színvisszaadása rossz, ezért elsődleges felhasználása a közvilágításban, ipari szabad területek világításban van.

A nagy teljesítményű, jó színvisszaadású fényforrások iránti igényt a stadionok világítása keltette fel, a színes televíziózás elterjedésekor. Elsődlegesen erre a célra fejlesztették ki a nagynyomású fémhalogénlámpákat, amelyekben ritka földfém adalékok gerjesztésével érték el azt, hogy a lámpa fénye a színek teljes spektrumát tartalmazza. Míg az első fémhalogénlámpák több kW teljesítményűek voltak, a fejlesztés a teljesítményskála alsóbb tartományának kihasználására, a beltéri világításokhoz is használható típusok kifejlesztésére irányult. Jelenleg az alsó határ 20 W körül van.

A nagy ígéret, a LED

A félvezető anyagból készült fényforrások összefoglaló neve az angol Light Emitting Diode (fénykibocsátó dióda) kifejezés rövidítéséből származik. A dióda által kibocsátott fény színe az alkalmazott félvezető anyag ún. tiltott sávszélességétől, végső soron a 3 és 5 vegyértékű atomok minőségétől és arányától függ.  A fénykibocsátás jelenségét meglehetősen korán, már 1907-ben felismerték, és az orosz Oleg Loszev 1927-ben el is készítette az első ledet, de a felfedezés hasznosítása évtizedekig váratott magára. 1962-ben szabadalmaztatták az első gyakorlati célra, távirányítók infravörös jeladójaként használható félvezető diódát. Az infravörös, vörös, sárga és zöld ledek kifejlesztése után 1994-ben sikerült első ízben nagy fényerejű kék ledet előállítani, a felfedezés a japán Shuji Nakamura nevéhez fűződik. Ezzel megnyílt az út a fehér fény, a világítástechnikai célra is alkalmazható ledek előállítására. A fehér fény létrehozására két út bizonyult járhatónak: az első megoldás szerint a színes televíziók képcsövéhez hasonlóan vörös, zöld és kék ledek fényét keverték össze. A másik módszer szerint kék ledet, és a gerjesztés hatására sárgán világító fényport használtak. Mivel a kék és a sárga kiegészítő színek, a keverésük fehéret ad.  Az első megoldással színváltó ledeket is létre lehet hozni, azonban ma már a fehér ledek túlnyomó többségénél a második módszert alkalmazzák.

Világítástechnikai célra gyártott ledek „lámpává” való fejlesztése tekintetében két megoldással találkozunk: készülnek retrofit fényforrások, melyekbe a ledek mellett a meghajtó áramköröket is beépítik, és szokásos izzólámpa vagy fénycső fejjel látják el, hogy a meglévő lámpatestekben lehessen azokat használni.  Az újszerű megoldások esetében nem szükséges a régi formákhoz ragaszkodni, a félvezető diódákkal a fénynek gyakorlatilag tetszés szerinti spektrális és/vagy térbeli eloszlását meg lehet valósítani. A led-modulok esetében egy többnyire jó hővezetőképességú nyomtatott áramköri lapon helyeznek el több fényforrást, a meghajtó áramköreikkel együtt.  A csereszabatos eszközök alkalmazása lehetővé teszi, hogy a klasszikus foglalathoz hasonlóan ugyanabban a lámpatestben mindig a legkorszerűbb fényforrást lehessen alkalmazni. Míg a hagyományos fényforrásoknál elegendő volt a lámpafej és a foglalat méreteit egyeztetni, az előremutató megoldások esetében a mechanikai méreteken kívül a fény- és hőtechnikai jellemzőket is össze kell hangolni. Jelenleg a legjelentősebb gyártókat összefogó Zhaga konzorcium keretében intenzív szabványosítási munka folyik ezen a területen, a követelményeket ún. Zhaga-könyvekben teszik közzé. Az előírásoknak megfelelő eszközöket a szervezet logójával jelölik meg. 

2. kép. Ledes világító egység, és Zhaga előírásainak való megfelelőséget igazoló jel

Tekintettel a ledek várható igen nagy élettartamára, joggal merülhet fel az a kérdés, hogy szükség van-e a fényforrás és a lámpatest közötti oldható kötésre? Már ma is kaphatók fixen szerelt ledes fényforrásokkal működő komplett világítótestek és a led technológia további fejlődésével az ilyen megoldások teljesen kiszoríthatják a cserélhető LED-ekkel tervezett lámpatesteket. A fixen szerelt ledek esetében mindig sokkal jobb hűtés biztosítható, mint a cserélhető led modulok vagy retrofit led lámpák esetében. Ennek az a jelentősége, hogy egy led félvezető lapkájának növekvő üzemi hőmérsékletével csökken a kibocsátott fényáram, és drasztikusan csökken a led várható élettartama.

A szilárdtest világítástechnikában teljesen új lehetőségeket teremtenek a szerves anyagból készülő OLED-ek (Organic Light Emitting Devices – organikus fénykibocsátó eszközök). A nagyfelületű síküveg hordozón kialakított, vagy újabban fólia- vagy tapétaszerű eszközök segítségével nagy, diffúz fényforrások készíthetők; a flexibilis (fólia alapú) OLED-ekkel bármely felület világító eszközzé alakítható. Az OLED-ek alkalmazása még gyerekcipőben jár, műszaki paramétereik elmaradnak a szervetlen testvéreik által elért tulajdonságoktól, az igazi nagy áttörés még várat magára.

Az idősebbek emlékezhetnek rá, hogy a múlt század 50-es, 60-as éveiben a híradástechnika gyökeresen átalakult: a vákuum technológiát, alkalmazó elektroncsöveket, „rádiólámpákat” néhány év alatt teljesen kiszorították a félvezető eszközök: diódák, tranzisztorok, integrált áramkörök. Napjainkban hasonló átalakulás zajlik a világítástechnikában: a ledek megjelenése hasonló forradalmi változással jár, a szakemberek bizonyosra veszik, hogy néhány éven belül a törékeny üvegburás fényforrások helyét teljesen átveszik a ledek. Jelenleg azonban még sokszor felemás a helyzet, és egy találó megfogalmazás szerint a ledek marketingje előbbre tart, mint a technikája. Felelőtlen, szakmailag felkészületlen forgalmazók olyan területeken is erőltetik a ledek alkalmazását, ahol ma még valamelyik hagyományos fényforrás alkalmazása műszakilag és gazdaságilag is kedvezőbb. A MEE Világítástechnikai Társasága több, a vilagitas.org oldalon szabadon hozzáférhető állásfoglalást is közzétett ezzel kapcsolatban.

A fényforrásfejlesztés irányai

A fejlesztési célok kitűzésekor a mennyiségi és minőségi jellemzőket egyaránt figyelembe veszik. A legfontosabb mennyiségi mérőszám a fényhasznosítás, amely azt mutatja meg, hogy 1 W villamos teljesítményből a lámpa mekkora fényáramot állít elő. A mértékegység ennek megfelelően lm/W. A legelterjedtebb fényforrások fényhasznosításának fejlődését a 3. ábra mutatja be. Az ábrán jól követhető, hogy a technikai lehetőségek határát elért fényforrások esetében a görbe ellaposodik, míg a fejlődőképes lámpák esetén a jelen időponthoz a görbe meredek szakasza tartozik. A diagramról is látható, hogy napjainkban a ledek fejlődése mutatja a legmeredekebb tendenciát. 2013. decemberében már léteznek 160 lm/W feletti fényhasznosítású ledek, laboratóriumi példányokon már 200 feletti értékeket is mértek. A ledek mellett más irányban is folynak kutatások (pl. elektródák nélküli indukciós lámpák), ezek gyakorlati jelentősége azonban egyelőre elmarad a félvezető fényforrásokétól.

3. kép. Fényforrások fényhasznosítása az idő függvényében

A fény minőségi jellemzői közül legfontosabb a színvisszaadás (jele: Ra). Ezt relatív léptékben, egy 100-ig terjedő skálán mérik, ahol a 100 a tökéletes, színtorzítás nélküli fényt jelöli. A százas értéket a folyamatos színképpel rendelkező fényforrások, a természetes fény és az izzólámpa színvisszadása éri el. A kisülőlámpák fényének színképében egyes spektrumvonalak erősebben vannak jelen, mások hiányoznak. A nagynyomású nátriumlámpák színvisszadása 40 körül, a régebbi típusú fénycsöveké 60-70, a jelenleg gyártott ún. háromsávos típusoké 80-90 körül van. Ledekkel már 97-es értéket is sikerült megvalósítani, igaz, hogy a fényhasznosítás rovására. A jelenleg érvényes európai szabvány szerint állandó emberi munkavégzés célját szolgáló belső terekben csak olyan fényforrásokat szabad használni, amelyek Ra értéke 80 felett van.4. kép. Színképvonalak egy háromsávos fénycső spektrumában

A fény minőségi jellemzői között a színvisszaadás mellett a színhőmérsékletet kell megemlíteni. Ezt Kelvinben mérik, az izzólámpák fénye 2800 K körüli, az északi égbolt kékes fénye 8000 K feletti értékű. A fényforrásokat színhőmérsékletük alapján meleg, semleges, ill. hideg csoportokba sorolják. A fényforrásgyártó ipar már évtizedekkel korábban is képes volt bármilyen színhőmérsékletű fényforrás előállítására, napjaink kihívását a változtatható (hangolható) színhőmérsékletű lámpák előállítása jelenti.

Működtető eszközök, lámpatestek
A korszerű fényforrások – az izzólámpától eltérően – nem kapcsolhatók közvetlenül a kisfeszültségű hálózatra. A kisülőlámpák esetében a kisülés megindításához általában gyújtókészülék, a megindult kisülés áramának stabilizálásához pedig áramkorlátozó eszköz, pl. fojtótekercs szükséges. A korábbi elektromechanikus eszközök helyét ma már néhány kivételtől eltekintve elektronikus eszközök vették át. Az induktív fénycsőelőtétek esetében hasonló, csak időben jobban elhúzódó folyamatnak vagyunk tanúi, mint ami az izzólámpák eltűnéséhez vezetett: a nagy veszteségű előtétek forgalmazását az EU országaiban fokozatosan megszüntetik.

Az elektronikus működtető eszközök nemcsak energetikailag kedvezőbbek, hanem általában a műszaki jellemzőik is jobbak. Miután a gázkisülő fényforrások táplálása jellemzően nem 50 Hz-es váltakozó árammal, hanem néhányszor 10 kHz-es frekvenciával történik, elmarad a fényforrások villogása, a lámpatestek zúgása. A fényszabályozás lehetőségének megteremtése módot ad arra, hogy a világítási komfort javulásával egyidejűleg energiát is meg lehessen takarítani. Példának megemlíthető a mesterséges fényforrások fényének szabályozása a rendelkezésre álló természetes fény, vagy a helyiségben tartózkodók jelenlétének függvényében. A korábban elterjedt analóg szabályzási megoldásokat egyre inkább a digitális rendszerek váltják fel (pl. DALI, PWM, DMX).

Vannak azonban olyan műszaki szempontok, amelyek napjainkban is indokolhatják a fojtótekercs rendszerű előtétek alkalmazását. A legjelentősebb ilyen szempont az élettartam: az induktív előtétek gyakorlatilag elpusztíthatatlanok. Élettartamuk még a legnagyobb megengedett határhőmérsékleten történő folyamatos üzemeltetés esetén is legalább 10 év, hőállóságuk és a külső behatásokkal szembeni állékonyságuk is meghaladja az elektronikus eszközökét.

A ledek működtető eszközei általában elektronikus elven működő stabil egyenáram-generátorok. A ledek élettartamáról szólva gyakran irreális számok is elhangzanak, nem egy hirdetésben említenek „akár” 100.000 órát is. Valójában a ledek élettartama igen erősen függ a ledek lelkét jelentő félvezető lapka hőmérsékletétől, amit viszont az üzemi áram, az alkalmazott hűtési megoldás (a led lámpa, illetve a lámpatest kivitele, a természetes konvekciós viszonyok) és a környezeti hőmérséklet befolyásol. Egy nagyobb árammal működő led élettartama jelentősen elmarad attól, mint ami egy kevésbé igénybevett üzemmód esetén tapasztalható. Sokszor nem is maga a led, hanem a működtető elektronika élettartama határozza meg a világítóeszköz tartósságát.

A 20. század második felében a fényforrások működtető eszközeinek gyártását Vácon, a Híradástechnikai Anyagok Gyárában összpontosították. Ma már a hazai lámpatestgyártók igényeit nemzetközi világcégek látják el.

Ami a lámpatesteket illeti, itt külön kell választanunk a műszaki (ipari, közvilágítási) lámpatesteket a divat változásainak jobban kitett lakásvilágítási és dekorációs lámpatestektől. Maga a lámpatest fogalom is változóban van. A klasszikus megfogalmazás szerint megkülönböztették a fényforrást (a lámpát), és a lámpatestet. A ledek alkalmazásának elterjedésével ez a felosztás értelmét veszti, hiszen a fényforrás már sok esetben nem is cserélhető, azt nem lehet elválasztani a lámpatesttől, a lámpatest előbb válik divatjamúlttá, mintsem a benne működő ledek üzemképtelenné válnának. A lámpatest és a fényforrás együttesét világítótestnek nevezik.

A műszaki lámpatestek hazai gyártása korán megkezdődött. A sok kis cég közül az 1888-ban Engel Károly által alapított Elektromos Készülékek és Anyagok Gyára (EKA) vált ki, amely később a szocializmus időszakában a VBKM tröszt kertén belül működött tovább, saját fénytechnikai laboratóriumukban kísérletezték ki a legjobb megoldásokat. A lakásvilágítási lámpatestek gyártása az ugyanehhez a tröszthöz tartozó Világítástechnikai Gyárban történt, mellette több szövetkezet is foglakozott lámpatestek előállításával. Napjainkban a hazánkban forgalomba kerülő lámpatestek legnagyobb része importból, vagy licensz alapján történő gyártásból származik.

Kutatás, tervezés
A világítástechnikai alap- és alkalmazott kutatások összehangolását a Nemzetközi Világítási Bizottság (Comission Internationale de l’Eclairage, CIE) végzi, amelynek Magyarország az 1913-as megalapítása óta tagja. A munkát 7 divízió keretén belül végzik, a következők szerint:
1 – Látás és szín
2 – A fény és a sugárzás fizikai mérése
3 – Beltéri környezet és világítástervezés
4 -  Közlekedési világítás és fényjelzés
5 – Kültéri világítás és egyéb alkalmazások
6 – Fotobiológia és fotokémia
7 – jelenleg szünetel
8 – Képalkotó technológiák

A CIE az évek során mintegy 200 technikai jelentést és több mint 20 szabványt adott ki a fény- és színmérés, alkalmazás minden területéről. Ezek képezik ma a nemzetközi méréstechnikai, tervezési és szabványosítási gyakorlat alapjait.

A látásfiziólógiai alapkutatások terén a közelmúlt legjelentősebb eredménye a szem harmadik fotoreceptorának felfedezése volt. A nappali és színlátást lehetővé tevő csapok, valamint az éjszakai látásban szerepet játszó pálcikák mellett az emlősök szemében olyan fényérzékeny sejtek is találhatók, amelyek szerepe nem a látás elősegítésében, hanem a szervezet napi, ún. cirkadián ritmusának szinkronizálásában áll. A főleg a kék fényre érzékeny ganglion sejtek a melatonin termelés gátlásával irányítják a szervezet hormonháztartását. Ez a felismerés, és a változtatható spektrumú ledes világítás elérhető közelségbe kerülése megteremtette a lehetőségét annak, hogy a világítás segítségével ne csak jó látási viszonyokat, hanem jó közérzetet is lehessen teremteni.

Szükségesnek látszik a továbbiakban egy olyan komplex színmérési rendszer megalkotása, ami a jelenlegi Ra érték helyett jobban és pontosabban írja le a színtechnikai jellemzőket. Emellett indokolt a káprázás fogalmának egységes tárgyalása is, mivel jelen pillanatban legalább 3 különféle káprázási fogalom és legalább 5 fajta számítási módszer létezik.

Hazánkban a legjelentősebb kutatómunka a veszprémi Pannon Egyetemen folyik. Az egyetem munkatársai részt vesznek abban a LED4Art munkacímet viselő kísérleti projektben, amelyet a Versenyképességi és Innovációs (PSP-CIP) keretprogramon belül az Európai Információs és Kommunikációs Technológia Támogatási Program indított. A támogatási program célja, hogy bemutassák a ledes technológia új lehetőségeit az energiahatékonyság és a jobb minőségű fény tekintetében, elérve ezzel az új technológia gyorsabb piaci bevezetését. A német Osram cég koordinálásával folyó munka során megújul a mindenkori pápák magánkápolnájának, a római Sixtus-kápolnának a világítása. A Michelangelo által a mennyezeti freskó készítése során használt festék pigmentjeinek vizsgálata alapján az egyetem kutatói kiválasztották azokat a led típusokat, amelyek használatával eddig soha nem látott részletességgel tekinthetik meg a látogatók a világhírű műalkotást. A ledek termikus tulajdonságainak vizsgálata tekintetében a Budapesti Műszaki Egyetem említendő meg jelentős kutatóhelyként.

A kül- és beltéri világítások tervezését korábban erre szakosodott nagy tervezőirodákban végezték. A rendszerváltás utáni időszakban inkább kisebb tervezőirodák, magántervezők folytattak ilyen tevékenységet. A közelmúlt időszakára jellemző, hogy a jelentős nemzetközi világítási díjpályázatokon nemhogy magyar díjazott, de még résztvevő sem volt. A VTT által folyamatosan kiírt Az év világítástervezője díjat több alkalommal értékelhető pályázat hiányában nem tudták odaítélni.

Oktatás, ismeretterjesztés
A fényforrások fejlesztése és gyártása mellett jelentős a magyar szakemberek munkája a világítástechnika más területein is. Bemutatóterem, illetve ismeretterjesztő előadások céljára Zipernowszky Ferenc már 1927-ben megszervezte a Tungsram szervezetén belül a budapesti Eötvös utcában működött Világítástechnikai Állomást, amelyet Európában csak a hasonló berlini intézet előzött meg. A világítással foglalkozó szakembereket korábban a MEE világítástechnikai szakosztálya tömörítette, majd 1995-ben létrejött az Egyesület keretein belül, de önállóan működő Világítástechnikai Társaság.  Az Állomás 2003-ban történt felszámolása után a Társaság a működéséhez székházat vásárolt, amelyet alkalmassá tett rendezvények szervezésére. A Világítás Háza azóta is folyamatos, élénk szakmai közélet színhelye.
A világítástechnika elméletével eleinte Urbanek János foglalkozott, aki önálló tantárgyat is oktatott a BME-n. Ezt azután Gregor Aladár vette át, a későbbi oktatók között meg kell említeni Somkúti Adolf, dr. Lantos Tibor és Dr. Schanda János nevét.  A Budapesti Műszaki Egyetem mellett az Óbudai Egyetemen és a veszprémi Pannon Egyetemen is folyik világítástechnikai oktatás.
A világítástechnika hazai művelői folyamatosan tartották a nemzetközi kapcsolatokat és nem maradtak el a külföldi eredményektől. Magyarország a Nemzetközi Világítástechnikai Bizottság (CIE) mellett a kezdetektől tagja a többek között a világítási eszközök szabványosításával is foglalkozó Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottságnak (IEC). A nemzetközi és regionális (LUMEN V4) konferenciák mellett a magyar szakembereknek is rendszeresen szerveznek konferenciákat, ezek közül kiemelkednek a Világítástechnikai, illetve Közvilágítási Ankétok és a LED Konferenciák.

Köszönetnyilvánítás
A szerző ezúton is köszönetet mond Major Gyulának, Nagy Jánosnak, Dr. Poppe Andrásnak, Dr. Schanda Jánosnak és Schwarcz Péternek a cikk összeállításához nyújtott értékes segítségéért.

Irodalom

1. Magyarország a XX. században. IV. kötet: Tudomány 1. Műszaki és természettudományok. Babits kiadó, Szekszárd (1996-2000)
2. A Tungsram Rt története. Aschner Lipót alapítvány (2004)
3. Surguta László: A Tungsram márka története. In: Holux Hírek, Nr. 43-71, http://www.lampamuzeum.clanbazis.com/Tungsram_Surguta.pdf
4. Bright, Arthur Aaron (1949). The Electric-Lamp Industry: Technological Change and Economic Development from 1800 to 1947. Macmillan Co.
5. de Groot, J J; van Vliet, J A J M (1986). The High-Pressure Sodium Lamp. Kluwer Technische Boeken BV.
6. http://en.wikipedia.org/wiki/Light-emitting_diode
7. MEE-VTT: LED a közvilágításban. (2010)  http://vilagitas.org/images/stories/stuff/LED_kozvil_kis_a.pdf
8. CIE 82-1990 Publikáció: History of the CIE. http://www.slideshare.net/tengkuputehtippi/history-of-cie
9. Leon Kreitzman; Russell G. Foster (2004). Rhythms of life: the biological clocks that control the daily lives of every living thing. New Haven, Conn. Yale University Press
10. Clemens J M Lasance, András Poppe (szerk.) (2013) Thermal Management for LED Applications. Springer, New York.  (ISBN: 978-1-4614-5090-0) 

Arató András
MEE Világítástechnikai Társaság
(megjelent az Elektrotechnika folyóirat 2014. áprilisi számában) 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése